Підручники для школи

Степова гімназія

 

Річний звіт директора школи

31 серп. 2015
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на 2015 – 2016 н.р.

Аналіз роботи школи

за минулий навчальний рік

та завдання на 2015 – 2016 н.р.

  

 

       Життя в сучасному світі вимагає все нових і нових технологій, що забезпечують більш динамічне і більш ефективне засвоєння знань, умінь, навичок, які органічно вплітають людину у сьогоднішню мінливу і непросту дійсність, дозволяють успішно і з найменшими затратами ресурсів реалізовувати свій особистісний та професійний потенціал і досягати успіху.

      Сучасна освіта, враховуючи зазначені реалії, намагається відповідати сьогоденним потребам життя і людини, у тому числі шляхом активного застосування інформаційних технологій. Формування здорової, інноваційної, креативної особистості, що має фізичні, інтелектуальні і духовні можливості для того, щоб вільно орієнтуватися у сучасному медіа просторі та ефективно використовувати інтернет – технології, - важливе завдання освітніх інституцій та педагогів України.

     На виконання наказу КЗ Баглійської СЗШ № 101 від 17.09.2014 р. «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію» в школі проводилась змістовна методична робота. Вона спрямовувалась на якісно - краще забезпечення уроку, використання наявної бази та залучення додаткових засобів.

     Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична робота в школі в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головне зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Це сприятиме оптимізації навчально – виховного процесу в школі. Для всіх учителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, впровадження профільного навчання в старших класах.

Робота педагогічного колективу у 2014-2015 н.р. проводилася у відповідності до листа МОН молоді і спорту України від 01.06.2012 р. № 1/9-426 «Щодо інструктивно – методичних рекомендацій із базових дисциплін», основних положень Національної Доктрини розвитку України у 21 столітті, на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та річного плану роботи школи.     

Педагогічний колектив школи працює над обласними програмами «Класна оцінка»,   «Курс школа».

    В десяти класах навчалося 65 учнів на кінець навчального року, за рік вибуло 2 учні: Завадська С,Домніков Ю. (5 клас),  прибуло 5 учнів -    Баньковський Ю. ( 1кл.), Баньковська В, Карлова Н., Фрумкіна Н. (3 кл.), Карлов В. ( 6 кл.).

    З високим рівнем знань закінчило навчання у 2014 – 2015н.р. 2 учні (3 %) : Білоєнко Л. (2 кл.), Москалюк Є. (4 кл.);  з достатнім рівнем знань – 25 учнів (38% від загальної кількості учнів), з середнім рівнем – 27 учнів (42%), з низьким рівнем – 3 учні (5%) Козак Н., Козак О., Зеленецька С. В порівнянні з попереднім навчальним роком (2013-2014 н.р.) кількість учнів з високим рівнем знань зменшилась на 1%, а з низьким рівнем зросла на 5 %.

Навчальні роки

Рівень знань

високий

достатній

середній

низький

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

2012/2013

4

8

20

36

31

56

-

-

2013/2014

3

5

22

36

29

48

-

-

2014/2015

2

3

25

38

27

42

3

5

    

     Переможців районних олімпіад з базових дисциплін немає. Сім учнів 6 – 11 класів приймали участь у 2 етапі всеукраїнських предметних олімпіад:

- Захаренко О. ( 6 кл.) –   математика;

- Скрипник А. (7 кл.) –   математика;

- Савенко Є. (9 кл.) -   хімія, англійська мова, біологія, географія;

- Сивеня А. (9 кл.) –   математика.

- Вайхель М. (11 кл.) –   укр. мова;

- Скрипник О. (11 кл.) –   інформаційні технології;                                                  

- Москалюк Є. (4 кл.) – укр. мова;

- Вареников Г. ( 4 кл.) – математика.

  Учні нашої школи не приймають участі у МАН. У цьому напрямку нам потрібно  працювати: проводити роботу з батьками, з учнями з метою роз’яснення значимості участі дітей у написанні та захисті творчих робіт.

   З 9 класу випущено 5 випускників: Вайхель О., Пшеничний О. вступили до Дніпродзержинського училища № 22, Батюта В.,Сівеня А.,Савенко Є.  до Дніпродзержинського енергетичного технікума.

   З 11 класу випущено 6 учнів: Міхно В., Яковенко В. вступили до Криворізького профтехучилища; Скрипник О. вступив до Дніпродзержинського індустріального технікуму; Бойко О. вступив до Дніпродзержинського училища № 22; Вайхель М., Зеленецька С. до Дніпропетровського центру перепідготовки робітничих професій.

    Робота шкільного педколективу була спрямована на виявлення та підтримку обдарованих дітей, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів. Крім предметних олімпіад учні нашої школи приймали участь:

- у ХV Міжнародному конкурсі знавців укр. мови ім. Петра Яцика (5-11 кл.) – 8 учнів;

- у IV Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка (5-11 кл.) – 5 учнів;

- у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (35 учнів);

- у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури «Олімпус» (20  учнів);

- у Міжнародній природознавчий грі «Геліантус» ( 18 учнів);

- у українознавчому конкурсі «Патріот» ( 27 учнів);

- у народознавчому конкурсі «Соняшник» (20 учнів);

- у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» ( 20 учнів);

- у конкурсі «Логічне мислення» ( 15 учнів).

Значних результатів у роботі з учнями в туристичному гуртку «Сіріус» досягла вчитель фізичної культури Люфтик Л.В.:

– учні нашої школи взяли участь у вересні 2014 р. в обласних змаганнях з пішохідного туризму «Золотий колобок»  (6 учнів);

– у лютому 2015 р. взяли участь у чемпіонаті області з техніки гірського туризму,  (6 учнів),

– у червні 2015 р. взяли участь у чемпіонаті області зі спортивного орієнтування, з велотуризму та гірського туризму(5 учнів). Команда виборола ІІ загальнокомандне місце. Семон А. зайняла ІІ місце зі скелелазіння, Манаппова С. ІІ місце з орієнтування, Литвиненко К. ІІІ місце зі скелелазіння.

Відповідно до річного плану роботи школи у 2014 – 2015 н.р. педагогічний колектив працював над методичної проблеми: „Створення оптимальних умов для розвитку креативних здібностей інноваційної особистості” (V етап). Навчально-виховний процес було організовано відповідно до наказів та розпоряджень Міністерства освіти, управління освіти держадміністрації, райво, на основі навчального плану школи та навчальних програм з предметів. Викладання навчальних дисциплін ведеться державною мовою.

     Демократизація шкільного життя вимагає піднесення ефективності роботи перевіреного часом колегіального органу управління школою – педагогічної ради, яка досліджує і пов’язує  злободенні питання, що виникають у школі, націлює педколектив на піднесення якості й ефектності навчально – виховного процесу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, сприяє демократизації управління. Глибоко проаналізувавши роботу педагогічного колективу, вивчивши інтереси, запити і практичні потреби вчителів, було визначено проблематику тематичних засідань педагогічної ради: «Система роботи з розвитку зв’язного мовлення та комунікативних здібностей молодших школярів шляхом впровадження інтерактивних методів навчання», «Інформування мотиваційних засад у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя», «Піднесення ролі шкільної бібліотеки у вихованні інтересу до читання». Розглядалися питання про соціальний захист дітей пільгових категорій.

 В школі працюють методичні об’єднання вчителів гуманітарного і природничо-математичного циклів. Керівником гуманітарного методоб’єднання є вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії Степура С.В. Керівником природничо-математичного методоб’єднання є вчитель біології і хімії, спеціаліст І категорії Піхотіна О.В.

   Методичні об’єднання мають річні плани роботи та проводять свої засідання один раз у два місяці.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився

науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

    У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота зі слабо встигаючими та обдарованими дітьми, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення у учнів мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих завдань з математики, фізики, хімії, біології, географії; ознайомлення вчителів із досягненнями психолого – педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

     Одним із засобів впровадження інноваційних технологій, шляхів практичного застосування досягнень педагогічної науки є відкриті уроки. Вони проводяться з метою показу і поширення найефективніших форм, методів та прийомів навчальної роботи. При проведенні таких заходів перш за все вчителем визначається методична мета. Визначення методичної теми уроку доцільне тим, що воно зобов’язує нас цілеспрямованіше готуватися до заняття, проводити його так, щоб повністю розкрити «секрет» свого досвіду. Присутні ж на уроці мають змогу простежити, як реалізується визначена мета, які нові педагогічні технології застосовуються. Велика увага приділяється психолого – педагогічному аналізу уроку.

    Вчителі, працюючи над проблемою підвищення ефективності уроку, розширюють рамки цього запитання в напрямку розвитку пізнавальної активності. Вони намагаються зробити кожний урок цікавим, використовувати різноманітні форми навчання: різнорівневі картки, роботу у групах, конкурси, змагання команд, роботу по самооцінки та взаємоперевірки.

     В минулому навчальному році на базі школи було проведено районний семінар вчителів світової літератури (вчитель Могиленко С.Г.).

    Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

     Протягом минулого навчального року підвищила свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки вчитель математики Парій Л.А, підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та Світлична Н.М. курси директорів шкіл «Випереджаюча освіта для сталого розвитку».

    Однією з складових частин підвищення педагогічної кваліфікації є атестація педагогічних працівників. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної роботи. Люфтик Л.В., вчитель фізичної культури підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»та звання «Старший вчитель», Лемешева А.М. – вчитель початкових класів підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», Бесценна С.М. – бібліотекар, вихователь ГПД отримала 10 та 9 тарифні розряди.

     В роботі педагогічного колективу вчителів в різних видах діяльності зверталась увага на вивчення нормативно – інформаційної документації і методичних листів з питань освіти, проводилось взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів, ведеться ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету, розроблення завдань для першого туру предметних олімпіад.

    Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи в навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

    Певна увага приділена роботі з дітьми пільгових категорій ( 10 дітей ДБСТ «Єрмоленко», 1 під опікою – Кілянчук Л., 2 малозабезпечених - Пшеничний О., Пшеничний А.). Навчання, виховання і матеріальне забезпечення цих дітей протягом навчального року розглядалися на педрадах, нарадах при директору, на батьківських зборах. Здійснюється обстеження матеріально – побутових умов класними керівниками, організовано безкоштовне харчування в шкільній їдальні на суму 8 грн. в день, надано грошову компенсацію на придбання шкільної та спортивної форми на суму 408 грн. на одного. Влітку 2015 р. діти були оздоровлені у пришкільному таборі відпочинку «Данко» за кошти Степової сільської ради ( 21 день). 

    Зроблено поточний ремонт навчальних кабінетів силами класних керівників і батьків.

    Силами батьків та спонсорів зроблено поточний ремонт на суму 5310 грн. ( батьківські кошти – 1560грн., спонсорські – 3750 грн.) :

- фарбування підлоги в їдальні, побілка стін;

- побілка стін та стелі, фарбування підлоги у санвузлах І та ІІ поверхи;

- фарбування підлоги, стелі і стін молодшого корпусу, коридор до їдальні;

- ремонт сходів І-ІІ поверхів;

- частковий ремонт вікон школи;

- ремонт топкової № 2;

- придбання миючих та дезінфекційних засобів для миття школи.

Завдання на наступний 2015 /2016 н.р.

Почати роботу над обласною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (І етап) та районною – «Реалізація педагогічного потенціалу соціуму у вирішенні проблеми соціалізації особистості»

Враховуючи суспільно – політичну ситуацію в країні, сучасна система освіти повинна першочергово забезпечувати:

- громадянське, патріотичне виховання особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно – історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії а також до культури інших національностей, які проживають в Україні;

- формування в учнів соціально-ціннісних і особистісно-ціннісних орієнтирів, соціальної ментальності;

- всім вчителям – предметникам і класоводам продовжити роботу з метою виявлення та розвитку творчого потенціалу та здібностей обдарованих учнів школи;

- на кращому рівні здійснювати підготовку учнів до районних олімпіад і конкурсів;

- приймати участь у конкурсі «Вчитель року» , залучати учнів до участі в МАНі;

- вийти на рівень обласних олімпіад;

- краще готуватися до районних предметних семінарів;

- продовжити працювати над впровадження в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів;

- активніше впроваджувати комп’ютерні програми, технології на уроках;

- активніше обговорювати і вирішувати проблеми планування навчального матеріалу з кожного предмета;

- систематизувати методичну роботу з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах;

- узагальнити систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ППД вчителів школи та району;

- продовжити роботу з питань техніки безпеки та профілактики дитячого травматизму;

- у класних журналах та в зошитах учнів регулярно відображати роботу з профілактики дитячого травматизму;

- посилити роботу із соціально неспроможними сім’ями;

- не допускати формального підходу до пропусків школи учнями без поважних причин, доповідати на нараді при директору про учнів, які не відвідують заняття без поважних причин.